Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 01 : 39
Năm 2021 : 39
 • Lý Thị Thanh Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TP tổ 3, Giáo viên
  • Điện thoại:
   01662080446
  • Email:
   lyhangat@gmail.com
 • Phạm Thị Ánh Lượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TP tổ 4, Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974159083
  • Email:
   anhluonganthanh@gmail.com
 • Lê Thị Bích Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TT Tổ 1 , Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985448009
  • Email:
   ngaphuongphong@gmail.com
 • Lưu Thị Quỳnh Uyển
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viển
  • Điện thoại:
   01626008086
  • Email:
   luuthiquynhuyen123@gmail.com
 • Phạm Thị Ánh Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CT CĐ, TT 5
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0985214371
  • Email:
   hongphamhbn@gmail.com
 • Lê Thị Lại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   01696197017
  • Email:
   lethilai.1970@gmail.com
 • Ngô Thị Kim Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   01687615955
  • Email:
   ngochi0211@gmail.com
 • Võ Thị Kiểu Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0984464429
  • Email:
   kieuloanthivo@gmail.com
 • Nguyễn Việt Văn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên Tin học
  • Điện thoại:
   0966435849
  • Email:
   nvietvangv93@gmail.com
 • Nguyễn Minh Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   01278130215
  • Email:
   cuonganthanh75@gmail.com
 • Hồ Khắc Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   01663464619
  • Email:
   khacminh121264@gmail.com
 • Nguyễn Công Toại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TP tổ 4 + 5
  • Điện thoại:
   0979377153
  • Email:
   contoaigv@gmail.com
Video Clip