Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 01 : 39
Năm 2021 : 39
  • Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
    | Trường TH Ân Thạnh | 157 lượt tải | 1 file đính kèm
    Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;Căn cứ ...
Video Clip