Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 04 : 248
Năm 2020 : 2.067
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định công tác văn thư Phòng GD&ĐT huyện Hoài Ân và các đơn vị trường học trực thuộc

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

          Căn cứ Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định công tác văn thư, lưu trữ  của UBND các cấp và các ngành thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 3015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Hoài Ân về việc ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng GD&ĐT huyện Hoài Ân

QUYẾT ĐỊNH

 Ban hành quy định công tác văn thư

 Phòng GD&ĐT huyện Hoài Ân và các đơn vị trường học trực thuộc

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

          Căn cứ Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định công tác văn thư, lưu trữ  của UBND các cấp và các ngành thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 3015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Hoài Ân về việc ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng GD&ĐT huyện Hoài Ân,

Xét theo đề nghị của bộ phận tổ chức hành chính và bộ phận chuyên môn Phòng GD&ĐT Hoài Ân,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về công tác văn thư của Phòng GD&ĐT huyện Hoài Ân và các đơn vị trường học trực thuộc.

Điều 2. Giao bộ phận Văn phòng và bộ phận Văn thư Phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Các bộ phận của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Ân và các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;

- Lưu: VT.

 

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

Lê Thị Thu Hoài


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip